Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przechowywania, usuwania, opracowywania i udostępniania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep internetowy Lampomat.pl, prowadzony pod adresem www.lampomat.pl przez Lampomat sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Grunwaldzka 73, 60-312 Poznań, NIP: 7792534323, KRS: 0000940099 (zwany dalej Sklepem Internetowym). Celem danej Polityki prywatności jest wskazanie sposobu i zakresu, w jakim Lampomat sp z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów oraz określenie zasad ich ochrony.

Lampomat sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza je w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa, a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Lampomat sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności, zabezpieczenia i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane Sklepu internetowy pobiera w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Sklep internetowy nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny – plikach cookies.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:
– utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości reklamowe.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Jakie dane pobiera Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa pobierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
– nazwisko i imię,
– adres do wysyłki zamówienia,
– adres do faktury, jeżeli jest inny niż adres wysyłki,
– adres poczty elektronicznej,
– numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz jest wymagane dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Niepodanie powyższych danych uniemożliwia rejestrację konta lub dokonanie zakupu w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, przenoszenia, żądania ich usunięcia oraz żądania, aby administrator danych poinformował innych administratorów danych, którym udostępnił dane osobowe (jeżeli takowi istnieją), że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych lub ich kopie. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail sklep@lampomat.pl lub skorzystanie z formularza kontaktowego w Witrynie. 

W ramach realizacji zamówienia sklep zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do klienta, po złożeniu lub wysyłce zamówienia, za pomocą poczty elektronicznej z prośbą o dokonanie oceny przebiegu transakcji.

Marketing Sklepu internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail może być wykorzystywany w celach marketingowych sklepu internetowego Lampomat.pl. Zgoda obejmuje m.in. otrzymywanie spersonalizowanych wiadomości e-mail dotyczących kodów rabatowych, promocji, nowości, rekomendowanych produktów oraz informacji handlowych od Lampomat sp. z o.o. na podany adres e-mail. 

Udostępnienie informacji
W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których Sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, biuro rachunkowe, operatorzy wiadomości mailowych lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail sklep@lampomat.pl.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, przenoszenia, żądania ich usunięcia oraz żądania, aby administrator danych poinformował innych administratorów danych, którym udostępnił dane osobowe (jeżeli takowi istnieją), że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych lub ich kopie. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail sklep@lampomat.pl lub skorzystanie z formularza kontaktowego w Witrynie. 

Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy Lampomat.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Bezpieczeństwo
Lampomat sp. z o.o. przetwarza dane osobowe swoich Klientów zachowując wszelkie środki organizacyjne i techniczne aby zagwarantować stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, wymagane przez art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Klienta, Lampomat usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe, a także usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej nakazuje przechowywanie danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane są do czasu żądania ich usunięcia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Należy pamiętać, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Pytania i pozostałe informacje
Pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane pod adres e-mail: sklep@lampomat.pl.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.